Izmed 26 kandidatov, udeležencev intenzivnega izpopolnjevanja za kibernetsko varnost v Portorožu, je strokovna komisija na osnovi rezultatov zaključnega preizkusa izbrala ekipo 10 reprezentantk in reprezentantov, ki so pokazali največ znanja v posameznih kategorijah kibernetske varnosti.

Dobre tri tedne pred začetkom sedmega evropskega tekmovanja mladih talentov za kibernetsko varnost European Cybersecurity Challenge (ECSC) 2022 je znana celotna slovenska ekipa. Slovenijo bodo na tekmovanju, ki ga že sedmič prireja Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost v sodelovanju s 24 članicami EU, zastopali: Anže Plazl, Vid Sovič, Gašper Spagnolo, Gašper Zupanič, Nika Jeršič, Anja Ostovršnik, Anže Maj Blagus, Siniša Todič, Jure Golob in Aljaž Medič. Ekipo so na osnovi rezultatov zaključnega preizkusa znanja izbrali mentorji ter strokovnjaki za kibernetsko varnost Urada Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV) in iz Slovenske vojske.

Letošnje tekmovanje mladih talentov iz kibernetske varnosti European Cybersecurity Challenge bo potekalo od 13. do 16. 9. 2022 na Dunaju. Slovenija se je tekmovanja prvič udeležila lani, ko je potekalo v Pragi na Češkem. Tedaj je za uvrstitev na tekmovanje kandidiralo več kot 17.000 mladih talentov iz sodelujočih držav.

Reprezentanca ECSC 2022 "Na Uradu Vlade RS za informacijsko varnost, ki je pristojni nacionalni organ na področju kibernetske varnosti, si s podporo udeležbe na tekmovanju želimo popularizirati področje kibernetske varnosti med mladimi in jih tako spodbuditi za študij in kariero na tem izjemno pomembnem področju," je povedal Marjan Kavčič, vodja Sektorja za dvig odpornosti, Urada Vlade RS za informacijsko varnost.

Kavčič, ki je bil tudi pobudnik, da Slovenija začne sodelovati na tekmovanju European Cybersecurity Challenge, in hkrati organizacijsko vodi projekt, je poudaril, da tekmovanje ni namenjeno le dijakom in študentom, temveč vsem mladim do 25 let, ki se ukvarjajo s kibernetsko varnostjo.

Kvalifikacije za letošnjo ekipo so potekale prvi teden maja prek platforme openECSC, za dokončen izbor tekmovalcev, formiranje in izpopolnjevanje ekipe pa je bil organizirano v taboru za izpopolnjevanje, ki je potekal od 16. do 19. 8., v dijaškem domu Portorož. Ekipo 10 tekmovalcev sestavlja 5 juniorjev, starih od 16 do 20 let, in 5 seniorjev, starih od 21 do 25 let.

"V Sloveniji so se na kvalifikacije prijavili predvsem študentje, čeprav je želja Agencije Evropske unije za kibernetsko varnost ENISA, da bi k sodelovanju pritegnili čim več juniorjev. V Sloveniji nimamo veliko izbire, tako zaradi velikosti države kot tudi dejstva, da se s kibernetsko varnostjo na splošno ukvarja malo ljudi. Vendar, če imamo kljub majhnosti številne odlične športnike na praktično vseh področjih, lahko imamo tudi odlične mlade kibernetske strokovnjake," je povedal Kavčič.

logo ECSC supporter CREAplus V Uradu Vlade RS za informacijsko varnost so k sodelovanju že pritegnili tudi sponzorje s trga kibernetske varnosti. "To si želimo v prihodnje še razširiti in okrepiti. Z dobrim sodelovanjem pristojnega organa, izobraževalnih ustanov in podjetij s področja kibernetske varnosti bomo namreč lahko hitreje dosegli dvig ravni kibernetske varnosti na nacionalnem nivoju," je še povedal Kavčič.

Med sponzorji slovenske ekipe, ki so prispevali svoje vrhunsko strokovno znanje, je bilo letos podjetje CREAplus. Kriptografinja dr. Nastja Cepak je kot ena vodilnih strokovnjakinj z ostalo ekipo tekmovalcem podala vpogled v najsodobnejše tehnologije, pristope in dobre prakse uporabe kriptografije pri zagotavljanju kibernetske zaščite.

"Kibernetska varnost je postala izjemno široko polje. Ščititi je treba komunikacije, občutljive podatke, intelektualno lastnino, aplikacije, računalniško strojno opremo ter senzorje v strojih in napravah, pri čemer se za varnost in zaščito vsakega od teh virov uporablja nabor različnih tehnik in tehnologij," je povedal Mitja Trampuž, direktor podjetja CREAplus.

Trampuž vidi sponzoriranje slovenske ekipe kot priložnost za prenos znanja na mlade, ki si želijo karierne rasti v segmentu kibernetske varnosti, ter za poglobitev sodelovanja z različnimi deležniki, ki sooblikujejo trg kibernetske varnosti, kot so zakonodajni organi, šolstvo ter organizacije v gospodarstvu in javnem sektorju.

Logo ECSC Vienna 2022 sRGB

 

Več informacij: