Mitja Trampuž, direktor družbe CREAPLUS je bil na zboru Zboru članov Sekcije za kibernetsko varnost GZS izbran za podpredsednika Sekcije za kibernetsko varnost Združenja za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije.


Tako je Mitja Trampuž strnil misli po izvolitvi:

»Zahvaljujem se članom Sekcije za kibernetsko varnost za izvolitev na mesto podpredsednika. Slovensko gospodarstvo je pred uveljavitvijo NIS 2 na pomembnem mejniku pri razvoju kibernetske varnosti in upravljanja poslovnih tveganj, zato se mi zdi moja vloga še toliko bolj odgovorna. V Sekciji za kibernetsko varnost se bomo v času mojega mandata trudili, da bomo podjetjem nudili močno podporo pri razvoju sistemov in upravljanja kibernetske varnosti, s katerimi bodo napredovali pri svojem poslovnem razvoju in ohranjanju konkurenčnosti. Prav tako bomo nudili podporo državi upravi pri pripravi in izvajanju področne strategije in do leta 2030. Sekcijo za kibernetsko varnost vidim kot osrednjega sogovornika ključnih deležnikov za okrepitev kibernetske varnosti v gospodarstvu, državi in družbi. Kot podpredsednik bom v delo sekcije prispeval dolgoletne strokovne in poslovne izkušnja iz mednarodnega okolja ter svoje široko znanje in dobre prakse informacijski varnosti. V povezavi s predsednikom, izvršnim odborom in člani sekcije želim sooblikovati močno cehovsko povezavo, ki bo nudila znanje, ustvarjala poslovne priložnosti ter povečevala prepoznavnost dejavnosti slovenske kibernetske varnosti na domačem in tujih trgih.«

V ekipi CREAPLUS Mitji čestitamo k izvolitvi.