Kako varnostna platforma Picus Complete Security Validation Platform omogoča enostavno preverjanje kibernetske zaščite z vidika zunanjih napadalcev.

  • Samodejne simulacije kibernetskih napadov.
  • Sprotno preverjanje površin napadov.
  • Odkrivanje novih ranljivosti zaradi sprememb v informacijskem okolju.
  • Preizkušanje učinkovitosti novih naložb v informacijsko varnost.
  • Podpora neprestanemu razvoju kibernetskih groženj.

Dinamika razvoja kibernetskih groženj je tako velika, da klasični penetracijski testi, s katerim organizacije preverjajo odpornost na kibernetske napade, lahko zastarijo še pred izdelavo zaključnega poročila o izvedenem testu.

"To z uporabo klasičnih penetracijskih testov sploh ni izvedljivo."

Alternativa je Picusova platforma, ki že takoj po prvi nastavitvi omogoča izvedbo varnostnega preverjanja produkcijskega okolja od kjer koli in kadar koli. Ker takšno varnostno preverjanje ne vpliva na poslovanje, lahko organizacije preizkušajo svojo varnost ob vsaki spremembi v poslovnem informacijskem okolju oziroma sproti, saj se kibernetske grožnje nenehno razvijajo.

»To z uporabo klasičnih penetracijskjih testov sploh ni izvedljivo. Klasični vdorni preizkusi zahtevajo posebne ekipe varnostnih strokovnjakov in etničnih hekerjev, kar je za pogosto preverjanje preveč zamudno in predrago,« je povedal Mitja Trampuž, direktor podjetja CREAPLUS in eden vodilnih presojevalcev informacijske varnosti v Sloveniji.

S pomočjo Picusa pridobi organizacija takojšen vpogled v učinkovitost svojih varnostnih mehanizmov, ljudi in procesov in to z vidika napadalca. Tako lahko ob nenehnem razvoju groženj praktično vsakodnevno preverja in izboljšuje učinkovitost vseh ravni zaščite lokalnega poslovnega informacijskega okolja, storitev v oblaku ter kritičnih podatkov.

Od odkrivanja ranljivosti do analitike varnostnega položaja

Picus pregleduje zaščito informacijskih sistemov organizacij na osnovi svetovne zbirke znanja o taktikah in tehnikah napadalcev MITRE ATT&CK, ki temelji na opazovanjih realnih napadov in pokriva trenutno več tisoč možnih načinov napadov. Zbirko napadov posodablja tako rekoč v realnem času, kar zagotavlja, da je vaša organizacija korak pred napadalci. Poleg tega uporabnikom ponuja navodila za odpravljanje ranljivosti, odkritih ob simulacijah kibernetskih napadov. Vključuje tudi zmožnosti napovedne analitike, ki omogoča proaktivno preverjanje potencialne izpostavljenosti zadnje odkritim grožnjam v medmrežju.

Učinkovito orodje, ki jim samodejno prikazuje varnostni položaj njihove organizacije v kibernetskem prostoru.

Picus Complete Security Validation Platform združuje tudi napredne zmožnosti za prikazovanje vpogledov in analitiko dogajanja v kibernetskem prostoru organizacije. Ponuja izboljšanje pregleda nad tveganji ter pridobitev akcijskih vpogledov, na osnovi katerih organizacije skrajšajo čas odprave odkritih ranljivosti pa tudi posledic kibernetskih varnostnih incidentov. Ob tem pridobijo možnost podrobnega nastavljanja in spremljanja metrik in pokazateljev uspešnosti pri kibernetski varnosti, ki jih potrebujejo za izboljšanje kibernetske odpornosti.

»Večina slovenskih podjetij in javnih ustanov ne premore dovolj strokovnjakov za kibernetsko varnost, ki bi stalno preverjali izpostavljenost grožnjam, še največkrat pa jih sploh nimajo. Z novimi analitičnimi in poročevalskimi zmožnostmi pridobijo varnostni strokovnjaki in skrbniki informacijskih sistemov učinkovito orodje, ki jim samodejno prikazuje varnostni položaj njihove organizacije v kibernetskem prostoru,« je še povedal Trampuž.

Celostna rešitev tako vključuje zmožnosti, kot so upravljanje površine napadov, samodejno izvajanje večplastnih groženj, simulacije vdorov in napadov, samodejno ocenjevanje varnosti, določanje prioritet posameznim ranljivostim ter jasen in celovit pregled nad stanjem kibernetske varnosti organizacije.