Rešitve bit4id

Družba bit4id je z več kot 2 miljonoma proizvedenih varnostnih naprav za avtentifikacijo vodilna družba za digitallno varnost v Evropi v zadnjih letih. Varnostne rešitve in naprave bi4id so prilagojene uporabniku in omogočajo kar najenostavnejšo uporabo in integracijo v informacijsko okolje.

 

Pametni ključ USB bit4id TokenME

tokenme 8Pametni ključ USB bit4id TokenME je naprava s kriptografskim procesorjem za varno hranjenje in uporabo digitalnih potrdil.

Preberi več